X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


AC (Akromioklavikular) Eklem Çıkıkları Ameliyatı Bilgilendirme

AC (Akromioklavikular) Eklem Çıkıkları Ameliyatı Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7bd62nmm94cuvt4bi551c634.pdf

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz. _________________________________________________________________________________

Uygulanacak Tedavi

· Kol askıyla boyuna asılır.

· Sargılarla klavikula (köprücük kemiği) aşağı bastırılarak tespit edilir.

· Osteosentez, cerrahi olarak çıkığın redüksiyonu yapılır ve internal tespit materyallerinden biriyle tespit edilir (kirchner teli veya vida ile tespit).

· Geç dönemde distal klavikula rezeksiyonu ve akromioklavikular eklem artrodezi yapılır.

 

Tedavinin Beklenen Yararları

· İyileşme sürecinin kısalması

· Ağrı kontrolü

· Hareket kısıtlılığının giderilmesi

· Oluşabilecek kozmetik sorunların giderilmesi

 

Tedavinin Riskleri

· Konservatif tedavinin herhangi bir riski bulunmamaktadır.

· Cerrahi sırasında damar-sinir yaralanması

· Şikayetlerin geçmemesi

· Ameliyat sonrası ağrı

· Ameliyat yerinde enfeksiyon

· Yara izi

· Yara yerinde uyuşukluk

 

Gereksinim Duyulabilecek Ek İşlemler

 

Cerrahi düşünülüyorsa kan ve kan ürünleri, ek radyolojik işlemler

 

Olası Diğer Tedavi Seçenekleri

Konservatif tedaviler (askı, sargı vb.), fizik tedavi seçenekleri

Tedaviyi Ertelemenin Sonuçları

· Ağrı

· Hareket kısıtlılığı

· Postür bozukluğu

· Vasküler ve sinir sıkışmasına bağlı sorunlar

 

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:1-7 gün