X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Ayak Bileği Artroskopisi Bilgilendirme

Ayak Bileği Artroskopisi Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7bcdgkj157fv9i1dsvfcg1i1l4.pdf

Ayak Bileği Artroskopisi Bilgilendirme  Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı görüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz. 


 Uygulanacak Girişim

Vücut boşluklarının ince ve özel ışık kaynakları ile aydınlatılarak incelenmesi işlemine endoskopik cerrahi, söz konusu vücut boşluğu bir eklem olduğunda ise artroskopik cerrahi olarak adlandırılır. Ayak Bileği artroskopisi ayak bileğine açılan küçük kesilerden yaklaşık 5 mm çapında bir görüntüleme aleti (artroskop) ile girilerek yapılır. 


 Cerrahi İşleme Ait Riskler

• Cerrahi işlem sırasında kanama olmaması için uyluğa sarılan turnikenin (tansiyon aletindeki kola sarılan ve hava ile şişirilen manşete benzer) sıkmasına bağlı, uygulanan bölgedeki kas ve sinirlerin baskısı sonucunda uyuşukluk ve kuvvet kayıpları olabilir. Bu durum kalıcı ya da geçici olabilir.

• Turnikenin uygulandığı bölgedeki ciltte hasar, cilt ölümleri (nekroz) gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, ilave ameliyatlar ve deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir.

• Cerrahi aletlerin eklem içinde kırılmaları ve parçanın içerde kalması söz konusu olabilir. Bu durum eklemin açılarak, parçanın çıkartılmasını gerekli kılabilir.

• Ayak bileği enfeksiyonları gelişebilir. Bu durum eklemin ameliyatla yıkanmasını ya da  antibiyotiklerle tedavisini gerektirebilir ve hareket kaybı ile sonuçlanan eklem sertliklerine yol açabilir.

• Yapılan ameliyata rağmen ayak bileğindeki şikayetler bir süre ya da kalıcı olarak devam edebilir.

• Kalıcı ya da geçici eklem sertliği (hareket kısıtlılığı) olabilir.

• Ağrının daha da artması veya cerrahi işleme anormal bir ağrı cevabı gelişebilir.

• Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu ve renk değişikleri oluşabilir.

• Yara iyileşmesi anormal olabilir, iyileşme dokusu (scar-nedbe) kalın ve faklı renkte olabilir.

• Şişman (obez) ve sigara kullanan hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp-akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır. 


 Alternatif Tedavi Seçenekleri

• Şikayetlere yönelik olarak ilaç tedavisi

• Kilo verme

• Egzersiz

• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programlar

• Eklem içi enjeksiyonlar