X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Collum Femoris Kırığı Ameliyatı Bilgilendirme

Collum Femoris Kırığı Ameliyatı Bilgilendirme

COLLUM FEMORİS KIRIĞI AMELİYATI LGİLENDİRME

 

Bu formun amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı

sağlamaktır.

Bu form, çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla

birlikte bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak şünülmemelidir. Kişisel sağlık

durumunuza bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.

Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak

uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan

durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman onamı geri alabilirsiniz.

______________________________________________________________________________

Hastalık Hakkında Bilgilendirme

Femur (uyluk kemiği) boynu kırığı, bulunduğu bölgenin özellikleri nedeni ile hemen hemen her yaşta

ameliyat ile tedavi edilmesi gereken bir kırıktır. Bunun en önemli sebebi, kırık bölgesinin kan

damarlarının özel yapıda olması ve oluşan kırığın kan dolaşımını bozmasıdır. Kan dolaşımı bozulunca

kırık iyileşmesi de bozulmaktadır. Bir diğer önemli sebep, kırığın oluştuğu bölgenin, biyomekanik

olarak vücudun en önemli kavşak bölgesi olmasıdır. İşte bu nedenlerle ameliyat ile tedavi tercih

edilen bir yöntemdir. Hastanın yaşına ve kırığın tipine bağlı olarak değişik tespit yöntemleri ile kısmi

veya tam eklem protezleri uygulanabilmektedir.

Önerilen Ameliyat İle Tedavi Şekilleri

Kırık bölgesinin vidalar ile tespit edilmesi

Kırık bölgesinin çivi-plak sistemi ile tespit edilmesi

Kırık bölgesinin intramedüller (kemik kanalı içine yerleştirilen) çivi ile tespit edilmesi

Kırık femur başının boyun kısmı ile birlikte çıkarılması ve yerine metal (parsiyel) protez konulması

Karşı eklem yüzünün (asetabulum) de bozuk olduğu durumlarda, kırık olan femur başının boyun

bölgesi ile birlikte çıkarılması ve karşı eklem yüzü ile birlikte değiştirilmesi (total kalça protez)

Tedavinin Beklenen Yararları

Ağrının azaltılması, kırığın doğru pozisyonda ve kısa sürede kaynamasına katkı sağlanması

Hastanın erken dönemde ayağa kaldırılması ve yürütülmesi, özellikle yaşlı hasta grubunda

oluşabilecek bası yaralarının önlenmesi

Hastanın kısa sürede hareketli hale getirilmesi ile oluşabilecek derin ven trombozu ve pulmoner

emboli riskinin azaltılması

Tedavinin Riskleri

Ameliyat sonrası ağrı

Ameliyat sonrası yarada enfeksiyon gelişmesi

Ameliyat sonrası yarada nekroz gelişmesi

Ameliyat esnasında oluşabilecek damar ve sinir yaralanmaları ve buna bağlı sorunlar

Ameliyat ile tespit edilmesine rağmen kırığın kaynamaması ve buna bağlı ek ameliyat gerekmesi

Ameliyat sırasında kullanılan çivi-plak veya proteze karşı alerjik reaksiyonların oluşması

Kullanılan parsiyel veya total protezin kısa sürede gevşemesi ve revizyon gerekmesi

Gerek Duyulabilecek Ek İşlemler

Ameliyat sırasında skopi kullanmak gerekebilir, bu da hastanın bir miktar radyasyon almasına

neden olur.

Ameliyat sırasında damar hasarı oluşabilir ve kalp damar cerrahisi tarafından aynı sırada girişim

gerekebilir.

Ameliyatın seyrine bağlı olarak yoğun bakımda takip edilme ihtiyacı olabilir.

Ameliyattan sonra oluşabilecek kanamanın dışarı atılması için diren takılması gerekebilir.

Ameliyat esnasında siyatik sinir yaralanması oluşabilir ve ona da müdahale gerekebilir,

oluşabilecek düşük ayak için bir süre ortez kullanılması gerekebilir.

Ameliyat sırasında kan bileşeni ihtiyacı olabilir.

Ameliyattan sonra, yapılan ameliyatın çeşidine göre bir süre yürüteç, tek veya çift koltuk değneyi

kullanılması gerekebilir.

Ameliyattan sonra rehabilitasyon gerekebilir.

Özellikle çivi ve çivi-plak sistemi kullanılan ameliyatlardan sonra, alçı uygulaması veya kalça

bölgesini tespit edilen ortez uygulaması gerekebilir.

Total protez ameliyatlarından sonra kalça bölgesini tespit eden ortez uygulaması gerekebilir.

Olası Diğer Tedavi Seçenekleri

Cilde yapıştırılan malzeme ile ağırlıkla çekme tedavisi uzun süreli yatak istirahati

Alçı tespit uygulaması

Tedaviyi Ertelemenin Sonuçları

Devamlı yatmaya bağlı bası yaraları

Devamlı yatmaya bağlı damar, kalp ve akciğer problemleri

Ağrı ve ağrının artırdığı dahili ve psikolojik problemler

Protez dışındaki tedaviler ile başarılı sonuç alınması şansının azalması

Ameliyata rağmen kırığın uygun olmayan pozisyonda kalması ve o şekilde kaynaması veya hiç

kaynamaması

Ameliyat sonrası kısalık oluşması

Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

Kırıkta kaynamama ve buna bağlı olarak değişik biçimlerde yürüme zorlukları

Kalça hareketlerinde sürekli ağrı

Özellikle ileri yaş grubundaki hastalarda yatağa bağlı yaşam ve buna bağlı hayatı tehdit edebilecek

akciğer, kalp ile ilgili sorunlar

Kırık bölgesinden ve toplar damarlardan oluşabilecek embolilere bağlı kalp, beyin ve akciğeri

ilgilendiren problemler

Yatmaya bağlı gelişebilecek ve iyileşmesi zor bası yaralarının oluşması

Kırığın uygun olmayan pozisyonda kaynaması

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:10-15 gün