X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Constant Murley Skoru

Constant Murley Skoru

Kişisel Bilgiler

Ağrı (15 üzerinden, 1 + 2’nin ortalaması alınır)


Normal aktiviteler sırasında ağrınız var mı?
 Ağrı yok (15) 
 Hafif Ağrı (10) 
 Orta derecede (5) 
 Ciddi ağrı (0) 

Ağrı şiddeti (0 hiç ağrı yok, 15 en şiddetli ağrı)
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10  

Günlük Aktiviteler (20 üzerinden, 1 + 2 + 3 + 4)’ün toplamı alınır)


Omuzunuz işinizi veya günlük yaşamınızı etkiliyor mu?
 Hayır (4) 
 Orta derecede (2) 
 Ağır derecede (0) 

Omuzunuz keyfi ve eğlence aktivitelerinizi etkiliyor mu?
 Hayır (4) 
 Orta derecede (2) 
 Ağır derecede (0) 

Omuzunuz nedeniyle uykunuz bölünüyor mu?
 Hayır (4) 
 Orta derecede (2) 
 Ağır derecede (0) 

Omuzunuzu hangi seviyeye kadar ağrısız kullanabilirsiniz?
 Bel altı (0) 
 Bel üstü (2) 
 Sternum (4) 
 Boyun (6) 
 Baş (8) 
 Başüstü (10) 

Güç Skorlaması (25 puan üzerinden değerlendirilir)

Toplam 12.5 kg kaldırabilen hastada toplam puan 25 olarak alınır.
Örnek:5 kg kaldırabilen hastada toplam puan 10’dur. Arka arkaya 5 ölçümün ortalaması alınır.

Hareket açıları (40 üzerinden 1 + 2 + 3 + 4)’ün toplamı alınır.)


Öne fleksiyon
 0°- 30° (0) 
 31°- 60° (2) 
 61°- 90° (4) 
 91°- 120° (6) 
 121°- 150° (8) 
 151°- 180° (10) 

Abdüksiyon
 0°- 30° (0) 
 31°- 60° (2) 
 61°- 90° (4) 
 91°- 120° (6) 
 121°- 150° (8) 
 151°- 180° (10) 

Dış rotasyon
 El başın arkasında ve dirsek önde (2) 
 El başın arkasında ve dirsek arkada (4) 
 El başın üstünde ve dirsek önde (6) 
 El başın üstünde ve dirsek arkada (8) 
 Başın üzerinde tam elevasyon (10) 

İç rotasyon
 Uyluk (0) 
 Kalça (2) 
 Sakroilyak (4) 
 Bel (6) 
 T12 (8) 
 Kürek kemik arası (10)