X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Dirsek Bölgesi Kırıkları Ameliyatı Bilgilendirme

Dirsek Bölgesi Kırıkları Ameliyatı Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7dff8f51hlc1fg5hov1f02usi4.docx

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

_________________________________________________________________________________

Uygulanacak Tedavi

Cerrahi olarak, dirsek iç ya da dış yan tarafından kırık hattına ulaşılarak kırık uçlarının uygun şekilde

plak ve vida ya da ince teller ile sabitlenmesidir. Hasta yaşı ve klinik durumu değerlendirilerek total

dirsek protezi uygulanabilir.

Tedavinin Beklenen Yararları

· Uzun süren alçı atel tedavisinden uzak kalınması

· Dirsek hareket açıklığının erkenden sağlanması

· Günlük ihtiyaçlarını daha erken sürede sağlayabilmesi

· Açılı kaynama ya da kaynamama ihtimalinin azalması

Tedavinin Riskleri

· Mevcut cerrahi sahada enfeksiyon gelişebilme ihtimali

· Yara yerinde kanama

· Cerrahi sırasında damar ve sinir yaralanması

· Yara izi

· Yeterli tespit sağlanamaması

· Dirsek hareket açıklığında kısıtlılık

Gereksinim Duyulabilecek Ek İşlemler

· Yara yeri pansumanı

· sa süreli alçı atel tespiti

· Medikal tedavi

· Ameliyat sonrası poliklinik kontrolleri

· Ameliyat sonrası dirsek egzersiz programı

· Ameliyat sonrası gerekebilecek kan ve kan ürünleri tedavisi

· Ameliyat sırasında kullanılacak tespit materyallerinin kaynama sonrası çıkarılması

· Kaynamama veya açılı kaynama durumunda tekrar tespit amaçlı ameliyat gerekebilir.

· İlave radyolojik görüntüleme tetkikleri

 

Olası Diğer Tedavi Seçenekleri

Konservatif tedavi (dirseğin arkasından olacak şekilde el parmaklarından koltuk altına kadar uzanan

alçı atel tedavisi)

Tedaviyi Ertelemenin Sonuçları

· Kırıkların kendi halinde yanlış yada açılı kaynaması

· Kırık uçlarının ameliyata kadar geçen sürede damar ve sinir zedelenmesine sebep vermesi

· Daha uzun süre alçı atel tedavisinde takip

· Daha uzun süre ağrı olması

· Dirsek hareketlerinde kısıtlılık

Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

· Kırık uçlarının açılı kaynaması ya da kaynamaması

· Damar ve sinir yaralanması

· Dirsekte kalıcı şekil bozukluğu

· Dirsek hareketlerinde kısıtlılık

· Uzun süren alçı atel tedavisinden sonra günlük aktivitelerden uzak kalınması

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:Ameliyat sonrası 5-7 gün