X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Halluks - Valgus Deformitesi Ameliyatı Bilgilendirme

Halluks - Valgus Deformitesi Ameliyatı Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7ddg0idm5r15c31ejmms1c8s4.docx

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

______________________________________________________________________

Hastalık Hakkında Bilgilendirme

Ayak başparmağının kökünde çıkıntı ve başparmağın dışa doğru çarpılması ile birlikte olan şekil

bozukluğuna halluks valgus denir. Genetik faktörlerin rol oynadığı bu rahatsızlık, özellikle dar kalıp ve

yüksek ökçe ayakkabı giyilmesi ile hızlı bir ilerleme gösterir. Düztabanlığı olanlarda ve romatoid

artritli (eklem iltihabı) hastalarda biraz daha sık görülür ve daha hızlı ilerler. Bu deformitenin estetik

görünüm kadar, ayak ile ayakkabı arasındaki ilişkiyi bozarak yarattığı rahatsızlıklar önemlidir.

Deformitenin ilerlemesi ile başparmak diğer parmakların altına doğru yer değiştirir ve onların da

bozulmasına yol açabilir. Tedavide ilk basamak, ayakkabı değişikliklerine gitmek ve deformitenin

ilerlemesini durdurmak için cihazlar kullanmaktır. Bu önlemlere rağmen özellikle ağrı  şikayetleri

devam eden hastalara cerrahi tedavi önerilir.

Uygulanacak Tedavi

· Tarak veya parmak kemiklerinde olan ısal bozuklukların, kemiklerde yapılan kesiler ile

düzeltilmesi ve bu kesilerin plak veya vidalar ile tespiti

· Tarak kemiği ucundaki çıkıntılı bölgenin kesilerek çıkarılması

· Gergin ve kısa olan tendonlarda ve eklem kapsüllerinde gevşetmelerin yapılması

· Yukarıda sayılan tüm işlemlerin bir arada yapılması

Tedavinin Beklenen Yararları

· Parmaktaki eğrilik ve eklemdeki çıkıntının düzeltilmesi

· Ağrının giderilmesi, ayak ile ayakkabı arasındaki uyumun daha iyi hale getirilmesi

· Yürüyüşün daha rahat hale gelmesi

Tedavinin Riskleri

· rilikte beklenen düzelmenin sağlanamaması

· Damar-sinir yaralanması, ameliyattan sonra baş parmakta geçici hissizlik

· Ameliyat sonrası ağrı, yürürken zorlanma

· Ameliyat yerinde enfeksiyon, kemik kesit yüzeylerinde kaynamanın gecikmesi veya kaynamaması

· Ameliyat sonrasında, hastanın estetik yönden beklentilerinin tam olarak karşılanamaması, yara izi

Gereksinim Duyulabilecek Ek İşlemler

· Ameliyat sırasında skopi kullanılması ve ameliyattan sonraki takiplerde ilave röntgen işlemleri

· Ameliyat sonrası deformite düzeltilirken kemik kesildiyse ve bu kemiğin kaynaması beklenecek ise

bir süre (8 haftaya kadar) basarken ameliyat bölgesinin zorlanmasını önleyen, özel, halluks valgus

ayakkabıların kullanılması gereklidir.

Olası Diğer Tedavi Seçenekleri

· Şekil bozukluğunun tolere edilebildiği vakalarda geniş ayakkabı ile takip

· Şekil bozukluğunun ilerlemesini engellemek amacı ile gece atelleri vb. yardımcı cihazların

kullanılması

Tedaviyi Ertelemenin Sonuçları

· Şişlik ve eğrilikte artış

· Ağrılı nasır oluşumu

· Ayak önü mekaniğinde bozukluk ve şiddetli ağrı

· Çıkıntılı bölgede bursit oluşumu ve buna bağlı ağrı

· Yürüme güçlüğü

Önerilen Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

· Ağrılı yaşam

· Yürüme güçlüğü

Hastanede tahmini kalış süresi:2-3 gün