X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Humerus Distal Uç Kırıkları Ameliyatı Bilgilendirme

Humerus Distal Uç Kırıkları Ameliyatı Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7df5php13s7r8pm4fgp8eun4.docx

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

______________________________________________________________________

Uygulanacak Tedavi

· Cerrahi Tedavi:

o ık redüksiyon internal fiksasyon (ARIF)

o Eksternal Fiksatör (Özellikle açık kırıklarda)

o Perkütan çivileme

o Eksizyon

· Konservatif Tedavi:

o Uzun kol alçı ateli

o Traksiyon

Tedavinin Beklenen Yararları

· Şifa

· Komplikasyonların önlenmesi

· Kırığın eski durumuna yakın kaynaması

Tedavinin Riskleri

· Konservatif tedavinin başarısız olması

· Genel anestezi ve cerrahi riskler

· Sonradan gelişebilecek komplikasyonlar

· Damar-sinir yaralanması

· Dirsek ekleminde kısıtlılık

Gereksinim Duyulabilecek Ek Girişimler

Seçilen tedavinin bir başka tedavi ile değiştirilmesi

Olası Diğer Tedavi Şekilleri

· Cerrahi Tedavi

o ARIF

o Eksternal Fiksatör (Özellikle açık kırıklarda)

o Perkütan çivileme

o Eksizyon

o Konservatif Tedavi

o Uzun kol alçı ateli

o Traksiyon

Tedaviyi Ertelenmenin/Reddetmenin Sakıncaları

· Yanlış kaynama

· Kaynamama

· Enfeksiyon

· Sinir lezyonu

· Damar lezyonu

· Posttravmatik artrit

· Hareket kısıtlılığı

· Osteonekroz

· Kubitus valgus (Dirsek ekleminde eğrilik)

Hastanede Tahmini Kalış Süresi: 5-15 gün