X

Google Translate

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany


Humerus Proksimal Uç Kırıkları Cerrahisi Bilgilendirme

Humerus Proksimal Uç Kırıkları Cerrahisi Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7be7l2fe5din1rcg1orq4464.docx

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı görüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

______________________________________________________________________

Uygulanacak Tedavi

 • Konservatif Tedavi
  • Velpau bandaj
  • Özel yapım splintler
 • Cerrahi Tedavi
  • ARIF (Açık redüksiyon internal fiksasyon) veya Protez
  • Intrameduller çiviler
  • Kapalı redüksiyon-Kirschner teli stabilizasyonu

 

Tedaviden Beklenen

 • Tam iyileşme
 • Kısa sürede fonksiyonun tekrar kazanılması

 

Tedavinin Riskleri

 • Konservatif tedavinin başarısız olması
 • Genel cerrahi riskler
 • Sonradan gelişebilecek komplikasyonlar
 • Kırığın kaynamaması
 • Omuz ekleminde hareket kısıtlılığı
 • Damar-sinir yaralanması

 

Gereksinim Duyulabilecek Ek Girişimler

Tedavi şeklinin bir başka tedavi ile değiştirilmesi

 

Olası Diğer Tedavi Şekilleri

 • Konservatif Tedavi
  • Velpau bandaj
  • Özel yapım splintler
 • Cerrahi Tedavi
  • ARIF veya Protez
  • Intrameduller çiviler
  • Kapalı redüksiyon-Kirschner teli stabilizasyonu

 

Tedaviyi Ertelemenin/Reddetmenin Sakıncaları

 • Yanlış kaynama
 • Kaynamama
 • Enfeksiyon
 • Sinir lezyonu
 • Damar lezyonu
 • Sertlik
 • Osteonekroz  (Herhangi  bir  nedenle kemiğe  giden  kan  akımının  kesilmesiyle, kemik  hücrelerinin ölmesi, kemikte çökme/yıkılma durumudur.)
 • Myositis ossifikans (kas kemikleşmesi)

 

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:

 • 5-15 gün