X

Google Translate

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany


İnterkondiler ve Suprakondiler Femur Kırığı Ameliyatı Bilgilendirme

İnterkondiler ve Suprakondiler Femur Kırığı Ameliyatı Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7oj700d1p3l16701ipq1tr28s04.docx

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

 

Uygulanacak Tedavi

 • ık  Redüksiyon  Internal  Fiksasyon: Kırık  kemik  uçlarının  cerrahi  olarak  açılıp  yerine oturtulup plak ile tespiti (kondiler destek plakları, dinamik kondiler plak vidası, dinamik kondiler vidalar)
 • Kapalı RedüksiyonÇivi: Kırığın kemiğin içine medullasına çivi sokularak tespiti
 • Eksternal Fiksasyon:Kırık kemiğin dışardan çivi ve teller ile tespiti

 

Tedavinin Beklenen Faydaları

 • Kırık fiksasyonunu sağlayıp erken dönemde diz hareket açıklığını sağlamak.
 • Kırığı sabitleyip kırık iyileşmesini sağlamak, ağrıyı gidermek.
 • Hastayı ayağa kaldırmak, yatmaya bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek.

 

Tedavinin Beklenen Riskleri

 • Kötü kaynama, kaynamama
 • Post travmatik artrit
 • Enfeksiyon
 • Dizde hareket kısıtlılığı
 • Ameliyat esnasında kırık hattının damar yapılara yakınlığı nedeni ile olası damar hasarı

 

İhtiyaç Duyulabilecek Ek İşlemler

 • Kan ve kan ürünleri ihtiyacı
 • Ameliyat öncesi ve sonrası röntgen grafi
 • Ameliyat öncesinde, sırasında veya sonrasında olası damarsal hasara yönelik girişim
 • Ameliyat sonrası olası kan birikiminin tekrar boşaltılması.
 • Gereksinim halinde vücudun diğer bölgelerinden otojen kemik greft alınması

 

Olası Diğer Tedavi Seçenekleri

 • İskelet traksiyonu ile takip

 

Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

 • Kırığın yetersiz stabilizasyonu ve damar sinir paketine bası ve doğuracağı sonuçlar
 • Uzun süre yatmaya bağlı bası yaraları, damar, kalp ve akciğer problemleri
 • Kırığın yanlış kaynaması, kaynamama

 

Hastanede Tahmini Kalış Süresi: 5 - 10 gündür.