Klavikula (Köprücük Kemiği) Kırıkları Ameliyatı Bİilgilendirme

Klavikula (Köprücük Kemiği) Kırıkları Ameliyatı Bİilgilendirme

KLAVIKULA (KÖPRÜCÜK KEMİĞİ) KIRIKLARI AMELİYATI LGİLENDİRME

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

Genel Bilgiler

Klavikula kırıkları genellikle ameliyat dışı tedaviler ile iyileşmektedir. Kırık çevresinde şişlik şeklinde

kozmetik bir deformite ile iyileşme olduğu durumlarda bile çoğunlukla fonksiyonel sonuçlar iyi

olabilmektedir. Ancak beraberinde damar-sinir yaralanması olması, kemiğin dış ucunun kırığı ile

bağlarda yırtık olması, kırık uçları arasına yumuşak doku girmesi sebebi ile kırık uçlarında aşırı bir

ayrışma olması ve tedavi süresinde bunun devam etmesi, beraberinde skapula (kürek kemiği) kırığının

da mevcut olması, karşı tarafta da klavikula kırığının veya kırığın beklenen sürede kaynamaması gibi

durumlarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Hastanın sosyal durumu, konservatif tedavinin duruş ve

yatış pozisyonlarına getireceği zorluklar, cerrahi tedaviyi ilk seçenek kılabilmektedir. Ameliyat dışı

tedavilerde omuz kol askısı veya sekiz bandaj adı verilen ve desteğini sağlam omuz tarafından alan

özel bir bandaj kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası ise omuz kol askısı yeterli olabilmektedir.

Uygulanacak Tedavi

Basit destekleme: Omuz kol askısı veya sekiz bandajı yapılır. Sekiz bandajı uygulandığı zaman

halk arasında pehlivan yürüyüşü tabir edilen her iki omuzun sürekli arkada tutulduğu bir durum

ortaya çıkmaktadır. Zira böyle durulamadığı takdirde bandaj çok rahatsız etmekte ve koltuk altından

baskı yaratarak kolda damar ve sinir lezyonlarına yol açabilmektedir. Bu bandaj en çok yatarken

sorun çıkarmaktadır. Hastanın yatarken omurgası altına destek koyması ve omuzların altının boş

kalacağı şekilde kolları yana ık ve sırtüstü yatması gerekmektedir. Bu yöntem ile tedavi süresi,

hastanın yaşı ve kırığın şekline göre değişmekle beraber ortalama 8 hafta kadardır.

Ameliyat ile tedavi: Kırık sahası ık olarak yerleştirilmekte ve ondan sonra serklaj suturleri,

intramedüller aletler (çivi-tel-pin) ya da plak-vida sistemleri ile tespit yapılmaktadır.

Nadiren yine ameliyathane şartlarında ve anestezi altında, kırık sahası ılmadan çivileme işlemi

yapılabilmektedir.

Tedavinin Beklenen Yararları

Kırık sahasında stabilite sağlanır. Bu hem konservatif tedavide uygulanan tespit şeklinin verdiği

rahatsızlıkları ortadan kaldırır, hem de kırık uçlarının tam olarak karşı karşıya gelmesini sağlayarak

kaynama sonrasında oluşacak deformiteyi en aza indirir. Ameliyattan sonra kısa süreli omuz-kol

askısı kullanılması gereklidir. Omuz-kol askısı ile ayakta durma, dolaşma ve yatış daha kolay

olacaktır.

Kırık sahasında olabilecek hareketlere bağlı olarak gelişme ihtimali olan sinir, damar yaralanmaları

engellenir.

Ağrı kontrolü

Kozmetik yarar

ORT_BF07_REV02 1/3