X

Google Translate

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany


Latarjet Prosedürü Bilgilendirme

Latarjet Prosedürü Bilgilendirme

LATARJET PROSEDÜRÜ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

 

Bu formun amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır.

Bu form, çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak düşünülmemelidir. Kişisel sağlık durumunuza bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.

Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman onamı geri alabilirsiniz.

 

Uygulanacak Tedavi

Artroskopik ya da Açık Laterjet Prosedürü: Tedavinin amacı hastanın omzundaki tekrarlayan çıkıkları veya çıkma hissini gidermek için omuz eklem yuvasındaki kemik kaybı olan bölgeyi başka bir anatomik lokasyondan transfer edilecek kemik doku ile doldurmakır. Bu cerrahi prosedür açık olarak yapılabildiği gibi kapalı (artroskopik) yöntemle de yapılabilmektedir. Artroskopik cerrahi, omuz eklemine biri kamera diğeri cerrahi işlemci olan kalem kalınlığında iki cerrahi alet ile girilerek ve kamera sisteminden görüntü sağlanarak yapılmasıdır. Artroskopik cerrahi, omuz eklemine biri kamera diğeri cerrahi işlemci olan kalem kalınlığında iki cerrahi alet ile girilerek ve kamera sisteminden görüntü sağlanarak yapılmasıdır. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek gerekebilir ve bu süreç de ameliyatın başarısını etkiler.

Tedavinin beklenen faydaları ve avantajları:

 • Artroskopik cerrahi, daha az riskli, iyileşme süresi daha kısa olan ve kozmetik açıdan daha kabul edilir görünüme yol açan bir cerrahidir.

 • Omuzun pek çok yapısı kapalı olarak görüntülenebilmekte ve tedavi edilebilmektedir.

 • Tekrarlayan çıkıların ve çıkma hissinin önüne geçilmiş olunur.

Tedavinin riskleri

 • Sinir harabiyetine bağlı duyu veya güç kaybı

 • Cerrahi kesiler çevresinde his kaybı, renk değişikliği ve ağrı

 • Cerrahi sırasında cerrahi aletlerin kırılması

 • Nakledilen kemik dokusunun vaskularitesini (kanla beslenmesini) yitirmesine bağlı nekrozu ve yeniden operasyon gereksinimi

 • Tamir işlemlerinde omuz içine yerleştirilecek eriyebilen veya eriyemeyen dikiş materyallerinin, metal vidaların omuz başında kıkırdak harabiyeti yaratması, bunların çıkarılmasına yönelik yeni cerrahi gereksinimi

 • Omuzda yeni bir cerrahi ve/veya uzun süreli ilaç kullanılmasını gerektiren enfeksiyon

 • Ağrı ve şişliğin uzun süre devam etmesi

 • Tamir edilen bölgede iyileşme olmamasına ya da implant yetmezliğine bağlı omuzun yeniden çıkması, yeniden operasyon gereksinimi

 • Omuzda sertlik oluşarak hareket kaybının oluşması ve yeni müdahaleler gerektirmesi

 • Bazı hareketler ile oluşan (dışa döndürme, baş üstü hareketler) ağrı ve kısıtlanma

 • Cerrahiye anormal bir tepki ile artan ağrı ve fonksiyon kaybı

 • Anormal yara iyileşmesi tepkisi ile kalınlaşmış, kötü görünümlü yara

 • Aşırı kilolu ve/veya sigara içen hastalarda artmış, enfeksiyon, kalp akciğer problemleriyle karşılaşma riski veya yaranın geç iyileşmesi

Gereksinim duyulabilecek ek işlemler

 • Doğru tanı ve tedavi için ek görüntüleme işlemleri

 • Yara yeri pansumanları

 • 4 – 6 hafta boyunca omuz askısı kullanma

 • Omuz egzersiz programı uygulanması

 • Medikal tedavi destek ihtiyacı

 • Direk açık cerrahi ile başlanabileceği gibi, artroskopik başlayıp açık cerrahiye geçilme riski vardır

 • Ameliyat sonrası kan ve kan ürünleri nakli ihtiyacı

Diğer tedavi seçenekleri

Cerrahi olmayan tedavi, ağrı kesici kullanmak, ve omuz egzersizleri (germe, güçlendirme egzersizleri) bir diğer tedavi seçeneğidir. Başarısı omuzdaki instabilitenin derecesine, çıkık olduysa yaşanan toplam çıkık sayısına ve hastanın yaşına göre değişmektedir.

Tedaviyi ertelemenin sonuçları

 • Uzun dönem egzersiz programları

 • Günlük ihtiyaçları daha ağrılı ve çıkık olacak endişesi ile yerine getirmek

 • Omuz hareket açıklığının azalmış olması

Tedaviyi reddetmenin sonuçları

 • Omuz ekleminde instabiliteye bağlı aşınma-artroz gelişmesi

 • Tekrarlayan çıkıklar yaşamak, sürekli güvensizlik hissi

 • Sportif faaliyetlerde bulunamama, bulunmaktan çekinme

Hastanede tahmini kalış süresi: Ortalama 2-3 gün