X

Google Translate

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany


Omuz İnstabilitesi Cerrahisi Bilgilendirme

Omuz İnstabilitesi Cerrahisi Bilgilendirme

Omuz İnstabilitesi Cerrahisi Bilgilendirme

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

Artroskopik Bankart ve/veya SLAP onarımı (instabilite cerrahisi):

Artroskopik cerrahi, omuz eklemine biri kamera diğeri cerrahi işlemci olan kalem kalınlığında iki cerrahi alet ile girilerek ve kamera sisteminden görüntü sağlanarak yapılmasıdır. Tedavinin amacı hastanın omzundaki tekrarlayan çıkıkları veya çıkma / takılma hissini gidermek, hasarlanmış anatomik yapıları tamir etmektir. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek gerekebilir ve bu süreç de ameliyatın başarısını etkiler.

Tedavinin beklenen faydaları ve avantajları:

 • Artroskopik cerrahi, daha az riskli, yara iyileşme süresi daha kısa olan ve kozmetik açıdan daha kabul edilir görünüme yol açan bir cerrahidir.

 • Omuzun pek çok yapısı kapalı olarak görüntülenebilmekte ve tedavi edilebilmektedir.

 • Tekrarlayan çıkıkların, çıkma / takılma hissinin önüne geçilmesi hedeflenir.

Tedavinin riskleri

 • Sinir harabiyetine bağlı duyu veya güç kaybı

 • Cerrahi kesiler çevresinde his kaybı, renk değişikliği ve ağrı

 • Cerrahi sırasında cerrahi aletlerin kırılması

 • Tamir işlemlerinde omuz içine yerleştirilecek eriyebilen veya eriyemeyen dikiş materyallerinin omuz başında kıkırdak harabiyeti yaratması, bunların çıkarılmasına yönelik yeni cerrahi gereksinimi

 • Omuzda yeni bir cerrahi ve/veya uzun süreli ilaç kullanılmasını gerektiren enfeksiyon

 • Ağrı ve şişliğin uzun süre devam etmesi

 • Tamir edilen bölgede iyileşme olmamasına ya da dikişlerin sıyrılmasına bağlı omuzun yeniden çıkması

 • Omuzda sertlik oluşarak hareket kaybının oluşması ve yeni müdahaleler gerektirmesi

 • Bazı yönlerde hareket ile oluşan (özellikle dışa döndürme ve baş üstü hareketler) ağrı ve kısıtlanma hissi

 • Cerrahiye anormal bir tepki ile artan ağrı ve fonksiyon kaybı

 • Anormal yara iyileşmesi tepkisi ile kalınlaşmış, kötü görünümlü yara

 • Aşırı kilolu ve/veya sigara içen hastalarda artmış enfeksiyon, kalp akciğer problemleriyle karşılaşma riski veya yaranın geç iyileşmesi

 

Gereksinim duyulabilecek ek işlemler

 • Doğru tanı ve tedavi için ek görüntüleme işlemleri

 • Yara yeri pansumanları

 • 4 – 6 hafta boyunca omuz askısı kullanma

 • Omuz egzersiz programı uygulanması

 • Medikal tedavi destek ihtiyacı

 • Az bir ihtimalle açık cerrahiye dönülme riski vardır

 • Ameliyat sonrası kan ve kan ürünleri nakli ihtiyacı

Diğer tedavi seçenekleri

Cerrahi olmayan tedavi, ağrı kesici kullanmak, ve omuz egzersizleri (germe, güçlendirme egzersizleri) bir diğer tedavi seçeneğidir. Başarısı omuzdaki instabilitenin derecesine, çıkık olduysa yaşanan toplam çıkık sayısına ve hastanın yaşına göre değişmektedir.

Tedaviyi ertelemenin sonuçları

 • Uzun dönem egzersiz programları

 • Günlük ihtiyaçları daha ağrılı ve çıkık olacak endişesi ile yerine getirmek

 • Omuz hareket açıklığının azalmış olması

Tedaviyi reddetmenin sonuçları

 • Omuz ekleminde instabiliteye bağlı aşınma-artroz gelişmesi

 • Tekrarlayan çıkıklar yaşamak

 • Sürekli güvensizlik hissi

 • Sportif faaliyetlerde bulunamama, bulunmaktan çekinme

Hastanede tahmini kalış süresi: Ortalama 2-3 gün