X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Ön Çapraz Bağ Revizyonu

Ön Çapraz Bağ Revizyonu

 

Ön çapraz bağ ameliyatı oldukça zahmet gerektiren bir süreç. Gerek yaralanma
sonrası yaşanan psikolojik toparlanma, gerek ameliyat ve hastane dönemi ve arkasından da
aylar süren rehabilitasyon – sporta dönüş çalışmaları çok emek ister. Tüm bunları yaşadıktan
sonra ameliyat edilen bağda problem çıkması ve yeniden müdahale gerekliliği üzücü bir
durumdur ancak tüm dünyada karşılaşılan bir durumdur. Yapılan bir çalışmada ameliyat
sonrası spora dönüş %80 dolaylarında, aynı seviyede dönüş ise %60 dolaylarında bulunmuş.
Bu en aşağı %20 hastada istenmeyen sonuç çıkacağını düşündürmektedir.
İstenmeyen sonuç sebepleri
- Yeniden kopma
- Cerrahi teknik; tünel yerlerinin farklı olması
- Biyolojiden kaynaklanan yetersiz iyileşme
- Tedavi protokolüne (ameliyat sonrası rehabilitasyon) uyum sağlamama
- Enfeksiyon gibi komplikasyon gelişmesi
Her ne kadar zor gelse de hastanın bir karar vermesi gerekir; yeniden ameliyat olmak
ya da düşük aktiviteyi kabullenmek. Eğer ibre yeniden ameliyat olmadan yana ise soruna
sistematik bir şekilde yaklaşmak gerek. Genelde ilk doktora güven sorunu gelişir ama her
zaman için tercih ilk doktordan yana olmalıdır. Yapılan işlemler yeniden gözden geçirilmeli ve
istenilen sonucu elde etmeye neyin engel olduğu tespit edilmeli. Gerekirse ikinci görüş
alınmalı, yapılan konsültasyonların neticesinde
- Ameliyatı yapacak cerrah belirlenir
- Ikinci girişim, ilk ameliyattan daha zahmetli geçeceği gözönüne alınarak gerekli
hazırlıklar yapılır
- Cerrah’a düşen
o Başarısızlığın nedeninin tespit edilmesi
o Ameliyat sonrası çıkabilecek olası problemlerin ayrıntılı görüşülmesi
o Teknik olarak çıkabilecek sorunlara karşı malzeme açısından hazırlıklı
olmak