X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Ön Kol Çift Kemik Kırıkları Ameliyatı Bilgilendirme

Ön Kol Çift Kemik Kırıkları Ameliyatı Bilgilendirme

/tr/files/download/p1e7dec0jn14i81trieou1kstdqb4.docx

 

Bu  formun  amacı,  sağlığınız  ile  ilgili  konularda  sizi  bilinçlendirerek  alınacak  karara  katılımınızı

sağlamaktır.

Bu  form,  çoğu  hastanın  pek  çok  koşulda  ihtiyaçlarını  karşılayacak  şekilde  tanımlanmış  olmakla

birlikte  bütün  tedavi  şekillerinin  risklerini  içeren  bir  belge  olarak  düşünülmemelidir.  Kişisel  sağlık

durumunuza bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.

Tanı,  tıbbi  tedavi  ve  cerrahi  girişimlerin  yararlarını  ve  olası  risklerini  öğrendikten  sonra  yapılacak

uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan

durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman onamı geri alabilirsiniz.

______________________________________________________________________

Uygulanacak Tedavi

Cerrahi  tedavide;  ön  kolun  ön  tarafından  veya  arka  tarafından  cerrahi  olarak  girilir,  kırık  uçları

bulunur ve redükte edilerek aşağıdaki yöntemlerden bir tanesi seçilerek sabitlenir.

Açık redüksiyon, internal ya da eksternal fiksasyon:

· Plak ve vida yöntemi ile (kemiğe yerleştirilen kırılmaz ve paslanmaz vidalar ve plak ile)

· Intramedüller çivileme ile (kemiğin içine gönderilen titanyum ve elastik teller ile)

· Eksternal fiksatör ile (kola dışardan takılan ve kırığı sabitleyen sistem)

Tedavinin Beklenen Faydaları

· Uzun sürecek alçı tedavisinden kurtulma

· El ve ön kol fonksiyonlarını daha erken süreçte kazanma

· Günlük ihtiyaçlarını daha erken süreçte karşılayabilme

· Açılı kaynama ya da kırık hattının kayması risklerinin daha az olması

· El bileği ve dirsek fonksiyonlarını daha erken dönemde kazanma

Tedavinin Beklenen Riskleri

· Ameliyat sırasında uygulanacak anestezinin riskleri

· Açılanma ve rotasyonlu kaynama

· Kaynamama

· Yara yerinde enfeksiyon

· Damar ve sinir yaralanması

· Yara yerinde iz kalması

· Kompartman  sendromu  (mevcut  yapıların  beslenmesini  bozacak  şekilde  şişlik  veya  kanama

sonucu olabilir)

İhtiyaç Duyulabilen Ek Tedavi Şekilleri

· Yara yeri pansumanı

· Ameliyat sonrası kısa süreli alçı atel tedavisi

· Egzersiz programı

· Enfeksiyon gelişmesi durumunda yara yerinin cerrahi olarak temizlenmesi

 

· Damar ve sinir yaralanması durumunda tekrar cerrahi tedavi

· Kompartman sendromu gelişmesi durumunda tekrar cerrahi tedavi

· Kaynamama veya açılı kaynama durumunda tekrar cerrahi tedavi

· Kullanılan tespit materyallerinin kaynama sonrası çıkarılması

· Poliklinik kontrolleri

Diğer Tedavi Seçenekleri

Konservatif tedavi (kapalı olarak kırık uçlarının karşı karşıya getirilmesi ve el parmaklarından koltuk

altına kadar alçılama)

Tedaviyi Erteleme Sonuçları

· Kırıkların kendi halinde kaynamaya bırakılması ile daha uzun süre ağrı

· Kırıkların kaynamama veya açılı kaynama riskinin artması

· Kırıkların kendi halinde kaynaması sonrası cerrahi tespit işleminin beklenen faydalarının azalması

· Dirsek ve el bileği fonksiyonlarında kısıtlılık

· Daha fazla dönem alçılı tedavi

Tedaviyi Reddetme Sonuçları

· Cerrahi tedavi yapılmaması sonucunda kırık uçlarının çevre dokulara (damar ve sinir) zarar verme

ihtimalinin artması

· El bileği ve dirsek fonksiyonlarında kısıtlılık

· Ön kolda şekil bozukluğu olma ihtimalinin artması

· Günlük aktivitelerine daha geç sürede dönme sonucu sosyal statü kaybı

· Kaynamama veya açılı kaynama riski

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:Ameliyat sonrasında 3-5 gün