X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Rotator Cuff Yaralanması Ameliyatı Bilgilendirme

Rotator Cuff Yaralanması Ameliyatı Bilgilendirme

 ROTATOR CUFF YARALANMASI AMELİYATI LGİLENDİRME

 

Bu formun amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı

sağlamaktır.

Bu form, çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla

birlikte bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak şünülmemelidir. Kişisel sağlık

durumunuza bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.

Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak

uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan

durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman onamı geri alabilirsiniz.

_________________________________________________________________________________

Uygulanacak Tedavi

Artroskopik Cerrahi (Cerrahi Sutur Materyali ile Tamir): Omuz ekleminden, biri kamera diğeri

cerrahi işlemci olan kalem kalınlığında iki cerrahi alet ile girilerek ve kamera sisteminden görüntü

sağlanarak ameliyatın yapılmasıdır.

rtığın uçları karşı karşıya getirilerek dikilir.

Büyük yırtıklarda büyük tendon greftleri ile onarım yapılır. Bu greftler vücudun başka bir

tarafından alınarak ya da hazır olarak temin edilebilir.

Dejeneretif ve büyük yırtıklarda total omuz protezi uygulanabilir.

Cerrahi dikiş materyalleri ile tamir yapılabilir.

Tedavinin Beklenen Faydaları

Omuz hareket açıklığının daha erken dönemde sağlanması

Omuz ağrılarının daha erken sürede giderilmesi ve ağrısız omuz hareketlerinin sağlanması

Günlük kişisel ihtiyaçların (yemek yeme, diş fırçalama, saç tarama vb.) daha erken dönemde ve

ağrısız olarak yapılması

Tedavinin Riskleri

Ameliyat yerinde enfeksiyon

Damar ve sinir yaralanması

Yara yeri ve izinin kalması

Beklenen ağrısız omuz hareketlerinin tam olarak sağlanamaması

Gereksinim Duyulabilecek Ek İşlemler

Doğru tanı ve tedavi için ek görüntüleme işlemleri

Yara yeri pansumanları

sa bir süre omuz askısı kullanma

Omuz egzersiz programı uygulanması

Medikal tedavi destek ihtiyacı

Ameliyat sonrası kan ve kan ürünleri nakli ihtiyacı

 

Diğer Tedavi Seçenekleri

Cerrahi olmayan tedavi; kolu birkaç hafta askı ile istirahata almak, ağrı kesici ilaç kullanmak ve omuz

egzersizleri (ısınma, dayanıklılık, güçlendirme, dinlendirme aralıklı esneklik egzersizleri) bir diğer

tedavi seçeneğidir.

Tedaviyi Ertelemenin Sonuçları

Uzun dönem egzersiz programları

Günlük ihtiyaçlarını daha ağrılı olarak yerine getirmek

Omuz hareket açıklığının daha geç dönemde sağlanması

Özellikle yaşlılarda dejeneratif tendon sonrasında rotator cuff yırtığı oluşmasında donmuş omuz

sendromu gelişmesi

Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

Daha uzun dönem omuz askısı kullanma

Daha uzun dönem egzersiz programı uygulanması

Omuz hareket açıklığının daha geç dönemde kazanılması ya da kazanılamaması

Donmuş omuz sendromu gelişebilme ihtimali

Günlük ihtiyaçların (yemek yemek, saç taramak vb.) daha ağrılı olarak yapılması

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:Ameliyat sonrası ortalama 7-10 gün