X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Total Diz Protezi Bilgilendirme

Total Diz Protezi Bilgilendirme

 TOTAL DİZ PROTEZİ LGİLENDİRME ONAM FORMU

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

_________________________________________________________________________________

Hastalık Hakkında Bilgilendirme

Diz eklemi kireçlenmesi, eklem yüzünü teşkil eden kemiklerin kıkırdak dokularında oluşan hasarın

derecesine bağlı olarak değişik şekillerde ortaya çıkabilir. İdiopatik tipi ilerleyen yaşta ortaya

çıkabildiği gibi; geçirilmiş eklem içi ve eklem çevresi kırıklarından, menisküs ve bağ ameliyatlarından,

romatizmal ve enfeksiyon hastalıklarından sonra ya da kilo artışına neden olan bazı metabolik

hastalıklara bağlı olarak erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Genellikle en ciddi şikayetler dizin

iç kısmında görülmekte, zamanın ilerlemesi ile dizlerde içe doğru açılanmalar olmaktadır (varus).

Kireçlenme, eklemin dış kısmı ile öndeki kemik patellanın eklem yüzünde de olabilmektedir. En

önemli belirtisi, eklemde hareket sırasında/yürürken ortaya çıkan ağrı ve zamanla hareketlerin

azalmasıdır. Hastalık ilerledikçe, istirahat dönemlerinde de ağrılar olabilmektedir. Tedavi uygun

zamanda ve biçimde uygulanmaz ise hastalar değnek kullanırken bile yürümekte çok zorlanabilirler.

Diz ekleminde şikayetler başladığı zaman hemen hekime müracaat edilirse, protezden önce

yapılabilecek birçok koruyucu veya ilerlemeyi geciktirici tedavi yöntemlerinin uygulanma şansı

olabilir.

İlerlemiş kireçlenme durumunda, ağrının giderilmesi ve hareketin yeniden sağlanması için total eklem

protezi uygulanmaktadır. Protezler, hastanın yaşına, kemiğin kalitesine, eklemdeki deformitenin

durumu vb. şartlara göre değişmekle birlikte çoğu zaman çimentolu olarak uygulanmaktadır. Diz

bölgesinde varus veya valgus gibi ılanmanın fazla olduğu durumlarda, özellikle tibial kısımda

proteze ilave parçalar da yerleştirilmektedir. Ameliyattan önce olabilecek riskleri azaltmak veya

ortadan kaldırmak için, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kaynağını bulmaya ve bacaklardaki toplar

damarlara yönelik tetkikler yapılmaktadır.

ptaki gelişmelerin devamı için bilgi ve bulguların paylaşılması gereklidir. O nedenle, ameliyatınız

sırasında ekleminiz ile ilgili fotoğraf çekilebilir, radyolojik tetkikleriniz saklanabilir ve sizin her türlü

kişisel bilginiz saklı kalmak kaydı ile hekim meslektaşlar arasında tartışılabilir ve paylaşılabilir.

Uygulanacak Tedavi

Total diz protezi ameliyatında, her iki büyük kemiğin (femur ve tibia) eklem yüzleri uygun geometrik

kesilerden sonra çıkarılmakta, bu yüzeylere metal parçalar yerleştirilip araya da polietilen parça

konulmaktadır. Öndeki küçük kemiğin (patella) arka eklem yüzünün değiştirilip değiştirilmemesine

ameliyat sırasında karar verilmekle birlikte çoğu zaman değiştirilmemektedir.

Tedavinin Beklenen Yararları

Diz ekleminde ağrının ortadan kalkması ve hareketlerin düzenlenmesi

Hastanın ağrısız, bağımsız yürüyebilmesi ve psikolojik problemlerin giderilmesi

Aile ve topluma olan uyum sorununun giderilmesi

 

Tedavinin Riskleri

Ameliyat yarasının iyileşmesinde gecikme

Ameliyat yarasında ağrı ve yüzeyel enfeksiyon

Trombo emboli (bu durum ameliyat sırasında toplar damarlarda mevcut bir pıhtının kopup yer

değiştirmesinden olabileceği gibi bizzat ameliyata bağlı olarak kemik iliğinden de kaynaklanabilir)

Ameliyat sırasında yapılan işlemlere bağlı olarak kemiklerde kırıkların oluşması ve ek işlemlere

ihtiyaç olması

Ameliyat esnasında fazla kan kaybı ve buna bağlı sorunlar

Damar sinir yaralanmaları ve buna bağlı sorunlar

Protez enfeksiyonu (derin enfeksiyon) ve enfeksiyona yönelik tedavi (böyle bir durumda hemen

bir ameliyat uygulanarak eklem içindeki enfekte dokular temizlenip kültür alınabileceği gibi

protezin çıkarılarak yerine antibiyotikli çimento veya benzeri bir boşluk doldurucu madde koyarak

uygun bir süre beklemek ve enfeksiyonunun geçtiğinden emin olduktan sonra yeniden protez

koymak gerekebilir)

Ameliyattan sonra protezde çıkık olması ve yeni bir ameliyat ile düzeltme ihtiyacı

Protezin çevresindeki kemiklerde kırılma ve buna uygun ilave ameliyat gerekmesi

Ameliyattan sonra çevredeki kas dokularında kireçlenme (miyozitis ossifikans)

Yarada hematom birikmesi

Ameliyatınız Sırasında Gerek Duyulabilecek Ek İşlemler

Kan ve kan bileşenleri kullanılması

Ameliyatın seyrine bağlı olarak yoğun bakımda takip ihtiyacı

Yarada oluşabilecek hematomun drenajı için dren takılması

Ameliyat sırasında radyolojik tetkik

Diğer Tedavi Seçenekleri

Değnek ve yürüteç gibi yardımcı yürüme cihazlarının kullanılması, ağrı kesici ilaçlar, eklem içine

yapılan veya ağızdan alınan destekleyici ilaçlar

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması ile eklemde ağrının giderilmesine ve hareket açıklığının

korunmasına çalışılması

Kilo azaltılması

Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

Ağrılı bir yaşam, hareket etme ve yürüme imkanının gittikçe sınırlanması ve yardıma gereksinim

Diz eklemindeki deformasyonun gittikçe artması

Yaşam çevresinin daralmasına bağlı olarak hastada ve çevresindeki kişilerde sosyal-psikolojik

sorunlar

Hastanede Tahmini Kalış Süresi:5-10 gün