X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Total Kalça Protezi Ameliyatı Bilgilendirme

Total Kalça Protezi Ameliyatı Bilgilendirme

 

 

TOTAL KALÇA PROTEZİ LGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

 

Amacım yapılacak ameliyat ile ilgili sizi bilgilendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Aşağıdaki bilgiler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte tüm tedavi şekillerini içermez. Size özel sağlık durumlarını da detaylı göüşmek gerekir. Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman vereceğiniz onamı geri alabilirsiniz.

_________________________________________________________________________________

Hastalık Hakkında Bilgilendirme

Kalça eklemi kireçlenmesi (koksartroz), eklemin karşılıklı yüzeylerini kaplayan kıkırdak dokusunun, değişik nedenlerden dolayı aşınması ve buna bağlı olarak oluşan ağrı ve eklem hareketlerinin gittikçe azalması ile seyretmektedir. Değişik derecelerde topallama olabilmektedir. Hastalığın başlangıç dönemlerinde uygulanabilen, sebebe yönelik ve ilerlemesini durdurma amaçlı değişik ameliyat yöntemleri vardır; ancak gecikildiğinde veya yapılmalarına rağmen iyi sonuç alınamadığı durumlarda, hastalara total eklem protezi uygulanmaktadır. Bu ameliyatta, eklemin her iki yüzü de değiştirilmekte ve suni parçalar yerleştirilmektedir. Bu parçalarda, zamanla, hareketler sırasında sürtünmeye bağlı

aşınmalar oluşur ve bu aşınmalardan ortaya çıkan döküntüler ve diğer sebeplere bağlı olarak,

protezlerde zamanla gevşemeler oluşur. Hastanın yaşı, kemiğinin kalitesi ve kullanılan protezin cinsi

ile gevşemenin derecesi vb. sebeplerle protezin değiştirilmesi gündeme gelmektedir. Protezler,

çimentolu ve çimentosuz uygulanan iki tiptedir ve hangisinin uygulanacağına, hastanın yaşı,

kemiğinin kalitesi, eklemin o andaki yapısına bağlı olarak hekim tarafından karar verilir. Ameliyattan

önce, olabilecek riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon

kaynağını bulmak için bacaklardaki toplar damarlara yönelik tetkikler yapılmaktadır.

ptaki gelişmelerin devamı için bilgi ve bulguların paylaşılması gereklidir. O nedenle, ameliyatınız

sırasında ekleminiz ile ilgili fotoğraf çekilebilir, radyolojik tetkikleriniz saklanabilir ve sizin her türlü

kişisel bilgileriniz saklı kalmak kaydı ile hekim meslektaşlar arasında tartışılabilir ve paylaşılabilir.

Tedavinin Beklenen Yararları

Kalçada ağrının ortadan kalkması ve fonksiyonlarda düzelme

Topallamadan veya eskiye oranla daha az topallayarak yürüyebilme

Ağrının eşlik ettiği psikolojik problemlerin giderilmesi

Topluma uyum sorununun giderilmesi

Tedavinin Riskleri

Ameliyat esnasında fazla kan kaybı ve buna bağlı sorunlar

Ameliyat sırasında olabilecek damar sinir yaralanmaları ve buna bağlı sorunlar

Trombo emboli (bu durum toplardamar içinde mevcut bir pıhtının kopup yer değiştirmesinden

olabileceği gibi bizzat ameliyata bağlı olarak kemik iliğinden de kaynaklanabilir)

Ameliyat sırasında, yapılan işlemlere bağlı olarak kırık oluşması ve onun tedavisine yönelik ek

lemlere ihtiyaç olması

Ameliyat yarasında ağrı olması, yüzeyel enfeksiyon gelişmesi

Protez enfeksiyonu ve enfeksiyona yönelik tedavi

Protezde enfeksiyon olmuş ise erkenden revizyon amacı ile ameliyat ihtiyacı (enfekte protezin

çıkarılması, yerine geçici süre için antibiyotikli çimento veya benzeri ile boşluk doldurucu cerrahi

ve arkasından yeniden protez uygulaması)

Ameliyattan sonra protezin yerinden çıkması (bu durumda anestezi altında eklemin tekrar yerine

konması veya yeni bir ameliyat gerekebilir)

Ameliyattan sonra eklem çevresindeki kasların kireçlenmesi (miyozitis ossifikans)

Protez ve çevresi kemik dokuda kırılma ve tekrar ameliyat gerekmesi

Kalça ekleminde boşluk hissi

Yara yerinde hematom birikimi

Çimentosuz bir protez uygulanmasına karar verilmiş olmasına rağmen, ameliyat sırasında kemiğin

kalitesindeki yetersizlik veya başka sebeplerden dolayı çimentolu protez uygulanması

Gerek Duyulabilecek Ek İşlemler

Kan ve kan bileşenleri ihtiyacı

Ameliyatın seyrine bağlı olarak yoğun bakımda takip ihtiyacı

Yaradaki olası kanamaların temizlenmesi için dren takılması

Ameliyat sonrasında radyolojik tetkikler

Diğer Tedavi Seçenekleri

Baston, değnek ve yürüteç gibi yardımcı cihazlar ve bazı ilaçları kullanarak takip edilme

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

İlaç tedavisi

Tedaviyi Reddetmenin Sonuçları

Ağrılı bir yaşam, yürümekte ve hareket etmekte zorlanma

Hareket alanının gittikçe daralması, yardımcıya ihtiyaç duyulması

Geçen zaman içinde kas ve kemik dokusunda zayıflama ve şikayetlerin artması

Sosyal ve psikolojik sorunlar

Kalça eklemindeki hareketin gittikçe artan sınırlanmasına bağlı olarak omurga ve diğer komşu

eklemlerde sorunlar

Hastanede Tahmini Kalış Süresi: 2-3 gün